HUMANAGE HR APP
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์ทุกฟังชั่นการทำงานของคุณ

Download App Android Download App IOS

ระบบการจัดการบุคคลเป็นระบบที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน การลงเวลาการเข้างานออกงาน การจัดตารางการทำงานพนักงาน ประวัติการทำงาน การลา ประวัติการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน สวัสดิการที่พนักงานได้รับ ความสามารถในการทำงานของพนักงาน ซึ่งระบบได้เปิดโอกาศให้บริษัทสามารถกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่หรือแต่ละบุคคลได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย

หมดปัญหาไม่รู้ว่าพนักงานมาทำงานหรือไม่

เพราะสามารถตรวจสอบการขาด ลา มา สาย ของพนักงานทั้งแบบภาพรวมและแต่ละสาขาได้แบบ Real-time

ลดความยุ่งยากในการจ่ายเงินเดือน

เพราะสามารถคิดเวลาทำงาน,โอที,รายรับ-รายหักต่างๆได้อัตโนมัติถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้ ไม่ว่าเงื่อนไขจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม

รองรับการบันทึกเวลาทำงาน ผ่านแอปและเว็บไซต์

รวดเร็ว ปลอดภัย และป้องกันการลงเวลาแทนกันได้

รองรับหลายภาษา

ไม่ใช่แค่เพียงแค่ 1 หรือ 2 ภาษา
แต่เรารองรับได้มากกว่า 10 ภาษา

คุณสมบัติยอดนิยมที่พนักงานของคุณต้องการ

ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับคุณสมบัติพิเศษ

การบริหารโครงการ

คุณสามารถติดตามโครงการกำหนดเวลาสถานะการเสร็จสิ้นรายงานและอื่น ๆ อีกมากมาย

พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและแนบไฟล์

ตั้งค่าสถานะงาน

มอบหมายงานให้กับพนักงานหนึ่งคนหรือหลายคน

ทำเครื่องหมายความคืบหน้าของงาน

กำหนดชั่วโมงโดยประมาณที่ต้องการ

ดูรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นบ่อยๆ

ไฟล์แนบหลายไฟล์จากทั้งผู้ดูแลระบบและพนักงาน

การจัดการการลงเวลา

การจัดการการลงเวลาเป็นวิธีที่คุณติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและการจ่ายเงินเดือนที่ปราศจากข้อผิดพลาดจะทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น

การจัดการการลงเวลาของพนักงาน

ตรวจสอบการลงเวลาของพนักงาน

จัดการคำขอเปลี่ยนเวลา

สร้างรายงานการลงเวลา

เปลี่ยนงานบุคคลแบบเดิมๆที่ยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ฟีเจอร์ครบ จบในแอปเดียว

การลางาน

แยกฟังก์ชันการทำงานสำหรับแอปพลิเคชันลาพร้อมตัวเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกในการอนุมัติ

ลาธุระส่วนตัว

ลาป่วย

กำหนดโควต้าการลา

ทำเครื่องหมายความคืบหน้าของงาน

สร้างประเภทการลา

ลาพักร้อน

การจัดการพนักงาน

พนักงานสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือนตารางโครงการติดตามเวลาด้วยแผงควบคุมของตนเอง

การกำหนดตามความต้องการ

จัดการแบ่งสาขา

เพิ่มอัปเดตลบหรือบล็อกพนักงาน

กำหนดบทบาทการเข้าถึงของพนักงาน

จัดการในองค์กร

สามารถสร้างบริษัท สาขา หรือแผนกแล้วแต่คุณต้องการได้ และสามารถแบ่งผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้างานตามตำแหน่งต่างๆได้ ช่วยให้ผู้บริหารจัดการพนักงานและทีมงานได้อย่างเป็นระเบียบ

สร้างบริษัท

สร้างแผนกการทำงาน

กำหนดตำแหน่งงาน

ประกาศ

นโยบาย

ฟังชั่นที่ตอบโจทย์ทุกการทำงานของคุณ

เราออกแบบมาเพื่อให้รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ พนักงานสามารถลงเวลา เข้างาน-ออกงาน ผ่านแอปด้วยการยืนยันกับสถานที่ได้หลายแบบได้อย่างง่ายดาย

กำหนดค่า Configuration พนักงาน

คุณสามารถกำหนดข้อมูลบริษัท สถานที่ตั้ง วันลา การจัดกะการทำงาน การจัดการตำแหน่งงานภายในบริษัทของคุณได้อย่างสะดวก และใช้งานง่าย

กำหนดว่าลาประเภทใดสามารถลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน

ปรับเปลี่ยนจำนวนวันลาหรือจำนวนชั่วโมงลาได้เป็นรายบุคคล โดยเจ้าของระบบสามารถกำหนดได้กว่าลาประเภทใดจะอนุญาตให้เป็นการลารายชั่วโมงได้หรือไม่ หรือต้องลาเป็นวันเท่านั้น

จัดตารางการทำงาน

กำหนดเวลาสำหรับการลงเวลาเข้า/ออกสำหรับพนักงานรายคน เหมาะสำหรับงานที่ต้องสลับเวลาการทำงานตลอดเวลา

กำหนดรูปแบบสายได้ 3 ประเภท

รองรับการแสดงผลและประเมินเวลานาทีสายของพนักงานเป็นรายคน โดยมีรูปแบบการเข้างานสายได้สามแบบ คือ สายตั้งแต่นาทีแรก หรือ อนุญาตให้สายได้ไม่เกินจำนวนนาทีที่ระบุ

บังคับพนักงานถ่ายภาพตนเอง

หากคุณไม่ไว้ใจลูกน้องและเกรงว่าจะมีการฝากเครื่องเพื่อลงเวลาแทนกัน คุณสามารถเลือกเปิดฟังก์ชั่นให้กลุ่มพนักงานเฉพาะนั้นต้องถ่ายภาพกล้องหน้าทุกครั้งถึงจะบันทึกลงเวลาได้

เช็คประวัติการลงเวลาย้อนหลัง

รองรับการแสดงผลการลงเวลาย้อนหลัง กรณีที่ไม่สามารถลงเวลาได้ โดยจะต้องระบุเหตุผลการลงเวลาย้อนหลัง

รองรับการอนุมัติการลา 2 ระดับ

คุณสามารถกำหนดให้พนักงานจะต้องได้รับการอนุมัติการลาหรือปรับปรุงเวลาจากหัวหน้างานและเจ้าของระบบโดยเลือกเป็นแบบ คนใดคนหนึ่ง หรือ แบบต้องได้รับการอนุมัติทั้งสองคน

แจ้งเตือนการขอลาและขอยกเลิกการลาทันที

เมื่อพนักงานส่งการขอลาหัวหน้างานจะได้รับการแจ้งเตือนทันที และในทางกลับกันเมื่อหัวหน้างานอนุมัติสมบูรณ์แล้ว พนักงานเองก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปทันทีเช่นเดียวกัน

บันทึกการขอเบิกค่าใช้จ่าย

ขอเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เลือก กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มีระบบคำนวณค่ายใช้จ่ายคิดตามระยะทางอัตโนมัติ

โปรเจคและงาน

คุณสามารถสร้าง โปรเจคงานของคุณ และสามารถสร้าง task งานให้กับพนักงานในบริษัท หรือ ภายในทีม ของคุณได้อย่างง่ายดาย

สมัครทดลองใช้งานกับ Humanage

เปิดให้ทดลองใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Value Customer

Contact Us

อาคารเชียร์รังสิต ชั้น 9 ห้อง 934 เลขที่ 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คุคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

02-0009-519

Your message has been sent. Thank you!